Totes les fitxes de recursos


Les fitxes de recursos recullen les referències per descobrir i dominar les eines anomenades "col·laboratives", així com els seus avantatges i inconvenients per a la dinamització de xarxes o de projectes col·laboratius. No oblideu, però, que no són les eines, les que provoquen la col·laboració, sinó les persones!


Blogger

Autor de la fitxa : Outils Réseaux
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció : Blogger és una plataforma de blogs proporcionada per Google.
imagebf_imageblogger.jpg
Lloc oficial : http://www.blogger.com
Família d'eines : Blogs
Requisits previs :
 • Saber utilitzar un programa de tractament de textos.
Per dominar-ho :
Per aprofundir-hi :
Avantatges :
 • Utilització senzilla per a nombroses aplicacions: inserció de fotos, compaginació, obertura de diversos blocs amb el mateix codi d'accés, edició de textos etc.
 • Moltes possibilitats de personalització de l'aparença del bloc.
Inconvenients :
 • Necessitat de parametrar-ho tot un mateix.
Llicència : Programari de propietat, Gratut
Utilització : Senzill
Instal·lació  : No cal installaci

Debat en moviment

Autor de la fitxa : Frédéric Renier - SupAgro Florac
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció : El debat en moviment és una eina de dinamització que permet prendre la paraula en un grup més fàcilment.
bf_imagedebat.jpg
Família d'eines : Animaci
Presentació : El debat en moviment (també anomenat Joc de posicionament) és una forma de debat dinàmic que facilita la participació.
 • Un animador explica una història volgudament polèmica. En determinats moments claus de la història demana als assistents que es posicionin físicament dins la sala, "els que no estiguin d'acord amb allò que s'acaba de dir en un costat, els que hi estan d'acord a l'altre".
 • Ningú pot quedar-se al mig (sense opinió), el fet de desplaçar-se realment empeny a escollir un camp i uns arguments.
 • Un cop tothom ha triat "el seu camp", l'animador pregunta qui vol prendre la paraula per explicar el seu posicionament.
 • Per endegar el debat, pot començar preguntant qui té una posició molt ferma sobre allò que s'acaba de dir.
 • Quan un camp ha donat un argument, li toca expressar-se a l'altre. És un partit de ping-pong. Però si un participant considera vàlid un argument del camp oposat, pot canviar de bàndol.
 • Quan l'animador ho decideix, tanca el debat i continua el relat fins a la següent afirmació o situació polèmica de la història i el debat torna a començar.
Requisits previs :
 • Un mínim de participants (una desena)
 • Una història polèmica en la que els participants puguin implicar-s'hi
 • Una sala espaiosa
 • Uns cartells per marcar les diverses zones (d'acord, en desacord)
 • Exposar les regles del joc (no s'obliga ningú a prendre la paraula, però tothom ha d'escollir un camp)
 • Durada de l'activitat: 1h30 sembla una durada adequada.
Algunes aplicacions :
 • Trencar el gel molt de pressa en un grup, el fet d'haver de posicionar-se esdevé de seguida un joc i ajuda a participar.
 • Facilitar la participació d'un màxim de persones, si l'animador facilita la presa de paraula d'aquells que no hagin parlat.
 • Aclarir la posició de cadascú, posar de manifest la diversitat d'opinió d'uns i altres.
Per dominar-ho :
Un exemple de debat en moviment organitzat per la SCOP Le Pavé
Per aprofundir-hi :
 • Possibilitat de recollir els arguments a mesura que avança el debat i fer-ne un mapa mental.
 • Possibilitat de donar 5 o més minuts a cada bàndol per afinar col·lectivament els respectius arguments.
Avantatges :
 • Activitat que no necessita cap material.
 • Posada en marxa molt ràpida.
 • Possibilitat de viure-la a l'exterior, permetent que els participants s'airegin.
 • En aquest format el debat torna a ser un moment de plaer.
Inconvenients :
 • No hi ha cap garantia de que el debat "agafi".
 • Alguns participants que no es trobin a gust en grup o amb la lògica argumental poden sentir-se exclosos, caldria completar aquest mètode amb altres formes de debat en funció del temps, dels participants i dels objectius.
Llicència : Gratut
Utilització : Senzill
Instal·lació  : No cal installaci

Diigo

Autor de la fitxa : Frédéric Renier - SupAgro Florac
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció : Servei en línia que permet trobar les adreces d'Internet favorites des de qualsevol ordinador sempre que es tingui accés a Internet.
bf_imagediigo.png
Lloc oficial : http://www.diigo.com
Família d'eines : Eines de curaci de continguts
Presentació : Diigo permet guardar en una base de dades tot allò que hi ha en una adreça d'Internet (pàgina web, entrades de blog, vídeo, podcast, flux RSS, foto en línia...). És una alternativa possible a l'ús dels marcadors (també denominats favorits o bookmarks) del navegador Internet.
Guardar és bo, retrobar fàcilment encara és millor. Per això cada bookmark guardat es caracteritza amb uns tags i una breu descripció.
Requisits previs :
 • Obrir-se un compte a Diigo.
 • Entendre la interfície en anglès.
 • Comprendre l'interès d'etiquetar un recurs d'Internet.
Algunes aplicacions :
 • Guardar, caracteritzar i classificar els favorits personals: per crear-se una base de dades de recursos en línia. Els favorits poden ser públics o privats (en aquest cas són visibles només si estem connectats al nostre compte Diigo). Es pot guardar una còpia de la pàgina (upload cache).
 • Utilitzar Diigo com a motor de cerca: per a la indexació realitzada socialment (per la comunitat d'usuaris de Diigo). S'explora el conjunt de bookmarks públics guardats per la comunitat Diigo. Les funcions de recerca avançada estan ben desenvolupades.
 • Publicar totes les vostres etiquetes sota forma d'un núvol: en un CMS (content management system) com una wiki, un blog... Vegeu-ne un exemple aquí
 • Produir un flux RSS: per al conjunt de bookmarks del vostre compte Diigo, per a una etiqueta concreta o per a un grup d'etiquetes (agrupades en un llistat).
 • Crear i compartir favorits en un grup: (públic o privat) per proposar i comentar recursos. Hi ha fluxos RSS per a grup i es pot definir una llista d'etiquetes preferida per al grup.
Per aprofundir-hi :
 • Utilitzar les llistes per generar informes en html més fàcils de copiar-enganxar, proposar els propis favorits en diaporama (a dalt a la dreta: play as webslides).
 • Associar el propi compte Twitter a Diigo, això permet tuïtejar els bookmarks escollits o integrar les piulades favorites en el propi compte Diigo.
Avantatges :
 • La gestió de les etiquetes (supressió, modificació, afegit) es pot fer fàcilment en un conjunt de bookmarks.
 • L'exportació al format html, mitjançant una llista, és molt útil per a la realització d'un lliurable de vigilància tecnològica.
 • La possibilitat de crear un post-it de comentari (públic o privat), de destacar un text en una pàgina o de guardar una imatge d'una part de la pàgina per cada bookmark.
Inconvenients :
 • Com tots els gestors de bookmarks, la creació d'una llista d'etiquetes demana rigor.
Llicència : Programari de propietat, Freemium
Utilització : N'hi ha de ms senzills, per tamb de ms complicats
Instal·lació  : No cal installaci

Dropbox

Autor de la fitxa : Outils-réseaux et SupAgro Florac
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció :
 • Dropbox és un servei de salvaguarda, sincronització i compartició de dades, ultra senzill. Es descarrega un programa que només ocupa un petit espai en la barra d'eines. Se li assigna una carpeta en el nostre ordinador que quedarà guardada i sincronitzada a Internet. Ens identifiquem i ja és operatiu: a partir d'ara qualsevol arxiu copiat o guardat en la vostra carpeta de Dropbox serà enviada de forma instantània i segura a Internet.
 • Això permet sincronitzar automàticament les dades en tots els nostres ordinadors (fix, portàtil, feina) i compartir fàcilment documents amb d'altres usuaris. Els arxius estan disponibles en el disc dur i per tant també s'hi pot treballar sense connexió a Internet.
 • La versió gratuïta disposa de 2 GB d'emmagatzematge però la versió de pagament permet ampliar aquesta capacitat.
imagebf_imagewww.dropbox.com_-_2012-04-06_-_08h-44m-40s.png
Lloc oficial : http://www.dropbox.com
Família d'eines : Repositori
Presentació :
Requisits previs :
 • Disposar dels drets per instal·lar un software en el nostre ordinador
 • Funciona en totes les plataformes: Linux, Mac Os i Windows
Algunes aplicacions :
 • Sincronitzar els nostres arxius automàticament en tots els nostres ordinadors sense que hi hagi problemes de versió (Quina és la bona? Aquella que tinc al portàtil? Aquella que he gravat a l'USB?)
 • Compartir una carpeta i per tant documents (de qualsevol naturalesa, text, imatge,...) amb una o vàries persones
 • Poder treballar amb els propis documents tot i no tenir accés a Internet
 • Poder crear molt fàcilment una galeria de fotos visible per a tothom
 • Tenir un enllaç públic a la web on dipositar i enviar arxius molt voluminosos massa pesats per a l'e-mail
 • Poder guardar de manera automàtica els arxius
 • Poder accedir als nostres arxius des de qualsevol ordinador connectat a la web.
Per dominar-ho :
Avantatges :
 • Tots els nostres arxius, sempre a l'abast, des de qualsevol ordinador
 • Compartir tots els formats de document possibles, en temps real, automàticament, amb diverses persones
 • Poder treballar amb els nostres arxius encara que no tinguem accés a la web
 • Guardar automàticament els arxius
 • Dropbox guarda les últimes versions dels nostres arxius, i per tant es poden recuperar versions antigues en cas d'error.
Inconvenients :
 • La compartició d'arxius funciona malament quan es tracta d'un document en el qual vàries persones treballen juntes al mateix temps o en el mateix període de temps (ex. acabar un informe que cal lliurar en dos dies, planning dels membres de la xarxa) perquè quan dues persones treballen alhora, queden gravades ambdues versions i cal introduir a mà els canvis per fusionar-les.
Per a aquesta mena de tasques és preferible emprar una eina que permeti introduir canvis sincronitzats com Etherpad o Google Document
 • És complicat i causa d'error tenir dos comptes Dropbox en la mateixa màquina
 • Els documents de les carpetes compartides compten en els 2 GB assignats
Llicència : Programari de propietat, Freemium
Utilització : Senzill
Instal·lació  : Senzill

Etherpad

Autor de la fitxa : Frédéric Renier, Supagro Florac
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció : Un Etherpad és un servei en línia que permet a diverses persones prendre notes de forma simultània. A una pàgina de redacció s'hi troba associat un xat.
Etherpad també és un programari lliure que es pot installar en un servidor.
imagebf_imageEtherpad.png
Lloc oficial : http://etherpad.org/
Família d'eines : Comunicaci sincrnica
Presentació :

Un exemple d'ús a l'aula
Requisits previs :
 • connexió a Internet correcta
Algunes aplicacions :
 • Prendre notes de manera col·laborativa en una reunió. Les conseqüències en les relacions de dominació en un grup són importants, aquesta pràctica ajuda a "desplaçar les línies".
 • Presa de notes entre socis a distància afegint al pad una eina de videoconferència. Val a dir que no sempre és fàcil compartir l'atenció i la pantalla entre dues aplicacions.
 • Seguiment en directe del desenvolupament d'una reunió, amb la possibilitat de formular preguntes i comentaris en l'espai "xat".
Per aprofundir-hi : Creant un compte a Framapad.org, creeu un espai de treball on podeu convidar usuaris (l'accés dels quals queda protegit per una contrasenya), crear pads interns al grup que s'ha format, i tenir accés a funcionalitats d'administració dels vostres pads: llistats, arxiu, càrrega, supressió.
Un pad creat des d'un compte per tant és reservat, per defecte, als membres del compte (privat), però també pot ser obert a tothom com els pads públics, o bé protegit per una contrasenya específica.
Avantatges :
 • El gran clàssic de les primeres experiències irreversibles de cooperació
 • Molt simple d'utilitzar, cada aportació és visualitzada directament pels altres, té moltes possibilitats d'exportació, permet un co-redactat sincronitzat, "wysiwyg" (la composició de la pàgina es fa com amb un processador de text clàssic).
 • Les notes que es prenen són més completes.
Inconvenients :
 • Crear un pad directament des de la barra d'adreces del navegador pot representar un obstacle metodològic important.
 • Limitat a 16 connexions simultànies
 • Depenent de la qualitat de la connexió a Internet l'experiència pot ser del tot contraproduent
Llicència : Llicncia lliure, Gratut
Utilització : Senzill
Instal·lació  : Reservat per a Jedis de la informtica

Evernote

Autor de la fitxa : Emilie Hullo, Outils Réseaux
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció : Llibreta de notes virtual, Evernote és una eina gratuïta que permet millorar la gestió de la nostra informació en el dia a dia concentrant en un únic i mateix indret totes les dades.

La inscripció als seus serveis és gratuïta. També disposa d'una versió premium (de pagament) que proposa unes aplicacions avançades (1 GB mensual de descàrrega en el vostre espai, accés al suport tècnic, seguretat millorada).
bf_imageevernote.png
Lloc oficial : https://www.evernote.com/
Família d'eines : Ofimtica en lnia
Presentació :
Requisits previs : Navegació per Internet.
Algunes aplicacions : Evernote ofereix múltiples funcionalitats:

 • Capturar pàgines web amb text, enllaços i imatges.
 • Emmagatzemar i arxivar la informació com a notes i en un portal personal.
 • Organitzar i estructurar les notes agrupant-les en carpetes i amb paraules-clau.
 • Guardar-les sense limitacions de temps.
Per aprofundir-hi : Implementa GTD amb Evernote 5
Avantatges : Aquest programa, senzill d'utilitzar, permet centralitzar la informació gràcies a una interfície ben realitzada i sincronitzar-la en diversos aparells. N'és disponible una aplicació nòmada: iPhone, iPad, BlackBerry, Android etc.) i proposa unes extensions per instal·lar en la barra d'eines dels navegadors per capturar directament els continguts durant la navegació. Ofereix la possibilitat de realitzar una cerca entre les notes mitjançant paraules-clau, títols o també llocs. Evernote també permet compartir les carpetes amb altres usuaris.
Inconvenients : Hi ha una versió del programa disponible en línia i també una versió client del software que cal instal·lar en cada ordinador i telèfon utilitzat (Mac, Win, Android). No gestiona encara els vídeos (excepte el flux d'una webcam) i disposa d'un editor de text encara una mica limitat. Finalment, la versió gratuïta només ofereix la possibilitat de llegir els blocs de notes d'un altre usuari i no d'editar-los i per tant l'ús col·laboratiu d'Evernote és limitat.
Llicència : Programari de propietat, Freemium
Utilització : N'hi ha de ms senzills, per tamb de ms complicats
Instal·lació  : Senzill

Framadate

Autor de la fitxa : Outils-Réseaux et SupAgro Florac
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció : Petita eina molt senzilla per decidir una data amb un grup o crear una petita enquesta.
imagebf_imageFramadate.png
Lloc oficial : http://framadate.org
Família d'eines : Calendari
Requisits previs : accés a Internet necessari
Algunes aplicacions :
 • Fixar una data de reunió
 • Escollir un logo
 • Escollir un nom per al grup
Per dominar-ho :
Per aprofundir-hi :
 • Només s'han de proposar dates en què estiguin disponibles les persones la presència de les quals sigui indispensable
 • No s'han de proposar massa dates, ja que això dilueix les respostes. Conseqüència possible: la data més votada correspon només a una minoria del grup
 • Fixar una data de finalització de l'enquesta
 • Cal vigilar quan hi ha diversos Framadate oberts: cal tenir-ho en compte en les respostes
Avantatges :
 • Respon perfectament a les necessitats dels grups de trobar una data comuna.
 • El fet que els participants vegin les respostes dels altres estimula la cerca d'un consens.
 • És una eina molt fàcil d'utilitzar, la seva introducció en grups de principiants pot representar una primera etapa, una "petita experiència irreversible".
 • Software lliure
 • Allotjat per una associació sense ànim de lucre: no hi apropiació ni revenda de dades
 • Evita congestionar les bústies d'e-mail inútilment quan cal acordar una data entre uns quants.
Inconvenients :
 • L'eina no resol els problemes de manca de disponibilitat.
 • Tenen més avantatge aquells que responen primer.
 • No s'escau per a reunions reservades o decisions secretes perquè l'enquesta o els participants són visibles per a tothom
 • Servei en línia gestionat per voluntaris: la disponibilitat del servei no és garantida
Llicència : Llicncia lliure, Gratut
Utilització : Senzill
Instal·lació  : No cal installaci

Freeplane

Autor de la fitxa : Frédéric Renier, Supagro Florac, Outils-Réseaux
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció :
 • Freeplane és un programari lliure que s'instal·la en local en el vostre ordinador (Mac, Windows et Linux). Permet crear mapes mentals que poden ser exportats en HTML a una pàgina web.
 • Mapa heurístic és sinònim de mapa mental.
imagebf_imagefreeplane.png
Família d'eines : Mapa mental
Presentació :
 • Per començar un mapa mental, es col·loca al centre el tema de reflexió. Per a cada nova idea relacionada amb aquest tema, es crea una branca i s'escriu la idea en un node. A continuació es desenvolupa aquesta branca creant unes subbranques.
 • Quan totes les idees estan situades en el mapa se li ha de donar forma, afegint icones, dibuixos o imatges, escollint un color per a cada branca. Com més organitzat i il·lustrat sigui el mapa més serà comprensible i fàcil de recordar.
 • Per plasmar visualment la jerarquia d'idees, es comença per allò més general (escrit amb lletres grans al centre) i es passa gradualment als aspectes particulars (que s'escriuen amb lletres cada cop més petites a mesura que ens allunyem del centre).
 • Els mapes mentals són uns procediments que fan treballar els dos hemisferis del cervell en sinergia. Això permet activar els processos associatius i imaginatius propis del pensament. El fet d'haver de col·locar un concepte en algun punt del mapa obliga a pensar la seva relació amb els altres conceptes.
Requisits previs : Cap, aquesta mena de presentació de les idees simplement agrada o no.
Algunes aplicacions :
 • En un grup el mapa mental pot ajudar a representar la diversitat d'opinions. Concretament permet la representació d'idees antagonistes.
 • El brainstorming (pluja d'idees).
 • La redacció d'un informe, d'un llibre, el mapa d'un lloc web. Freeplane permet exportar un mapa amb format Open office.
 • La memorització
 • La redacció de fitxes de lectura
 • La gestió de projecte (utilitzant per exemple la funció avançada d'atributs i de filtres)
Per aprofundir-hi :
 • Ajuda molt conèixer les principals dreceres de teclat del programa
Avantatges :
 • És una eina que permet representar la complexitat d'un problema.
 • Hi ha molts recursos en línia sobre el tema dels mapes mentals (usos, exemples, trucs...)
Inconvenients : Freeplane és un programa que compta amb nombroses funcions i al principi el seu ús pot resultar una mica complex.
Llicència : Llicncia lliure, Gratut
Utilització : N'hi ha de ms senzills, per tamb de ms complicats
Instal·lació  : Senzill

Google agenda

Autor de la fitxa : Hélène Laxenaire - SupAgro Florac
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció : Google Agenda és una eina de Google que permet comptar amb una agenda on line (disponible en un ordinador o un smartphone) que pot ser compartida o publicada en una pàgina web. Aquesta eina permet compartir un calendari d'esdeveniments i reunions d'una associació, conèixer el planning dels col·laboradors o també planificar reserves de recursos (per exemple una sala).
bf_imagegoogle_agenda.png
Família d'eines : Ofimtica en lnia
Presentació : Google Agenda és un calendari en línia que pot ser visible on-line i compartit. També és possible publicar-lo en una pàgina web. Google agenda permet importar altres planning (creats en Google Agenda o amb format ICS) facilitant la consulta de diverses agendes en una mateixa pàgina. Finalment permet, en un grup on tots els membres utilitzen Google Agenda, veure les disponibilitats d'uns i altres i convocar-los a reunions en un dia i una hora determinats.

Requisits previs :
 • Tenir un compte Google
Algunes aplicacions :
 • publicar en un lloc web les properes reunions d'una associació
 • compartir una agenda per determinar l'arribada dels assistents a un esdeveniment. Totes les persones que recuperen la informació de les hores d'arribada l'apunten en la mateixa agenda que també és utilitzada per apuntar qui les anirà a buscar a l'estació
 • gestionar el planning de reserves d'una sala de reunions
Avantatges :
 • Permet visualitzar amb una ullada les disponibilitats de tots els membres
 • Permet compilar entre més persones dades corresponents a horaris
 • Possibilitat d'importació i exportació d'agendes al format ICS utilitzable per altres programaris com ara Thunderbird, i per tant l'agenda pot ser compartida amb persones que no desitgin tenir o no tinguin comptes Google
Inconvenients :
 • L'agenda és on line i per tant la seva utilització és més limitada que una agenda en paper, excepte per a qui tingui un smartphone
 • També és Google!
Llicència : Programari de propietat, Gratut
Utilització : Senzill
Instal·lació  : No cal installaci

Google Documents (Google Drive)

Autor de la fitxa : Emilie Hullo, Outils Réseaux et Hélène Laxenaire, SupAgro Florac
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció : Google Docs és un paquet d'ofimàtica en línia, gratuït. Inclou un processador de textos, un full de càlcul, un programa de presentació, un programa per a la generació de formularis en línia i un programa de dibuix. Aquest paquet permet compartir els vostres documents ofimàtics (en lectura o escriptura) i redactar col·lectivament. Des del passatge a Google Drive també és possible compartir altres tipus de documents.
bf_imageCapture_du_2013-06-10_10:04:17.png
Lloc oficial : https://docs.google.com
Família d'eines : Ofimtica en lnia
Presentació :
Requisits previs :
 • Tenir un compte Google (per crear i compartir un document: els altres participants no cal que en tinguin)
 • Saber utilitzar un paquet ofimàtic (processador de textos, full de càlcul, presentació)
Algunes aplicacions :
 • prendre notes de manera sincrònica i a distància durant una reunió telefònica
 • creació d'una enquesta en línia, els resultats queden reflectits en una taula (per saber-ne més, vegeu la fitxa Eines Google Formulari
 • per preparar la programació d'un esdeveniment, els organitzadors compilen els noms i les dades dels possibles assistents en una taula, les dades d'aquesta manera queden organitzades i permeten el processament posterior tipus mailing
 • per a un planning de formació es pot posar en línia una taula diferenciant els drets: els estudiants poden consultar la taula en temps real per conèixer el seu programa (però no modificar-lo) i els formadors poden modificar-lo directament sense haver de passar per un intermediari
 • per redactar col·lectivament un document que necessiti una paginació: informe, etc...
 • per crear una presentació de diapositives que es pugui integrar fàcilment en un lloc Internet
Per aprofundir-hi :
Avantatges :
 • Els fitxers són en línia i per tant accessibles des de qualsevol dispositiu connectat a Internet
 • Els documents poden ser redactats de manera sincrònica (un cursor en color indica qui modifica) i asincrònica (un historial permet saber qui ha modificat què)
 • L'opció "compartir per a tots els usuaris enllaçats" permet compartir un document i modificar-lo col·lectivament encara que els altres participants no tinguin un compte Google
 • El document disponible és sempre la última versió actualitzada (a diferència dels documents que s'envien per correu electrònic)
 • Les modificacions s'introdueixen en temps real, no hi ha problemes de versió
 • Tots els documents es creen i modifiquen a través de Google Document, per tant no hi ha problemes de format com poden haver-hi entre persones que utilitzin Open Office i Word (doc, odt), ni de versions de programa (doc, docx). Tothom té el mateix programa, amb la mateixa versió.
 • Possibilitat d'utilitzar un xat al costat del document quan es treballa en un document de manera sincrònica però a distància
Inconvenients :
 • Si no tenim Internet, no hi ha document
 • Cal una mica de pràctica per aprofitar tots els matisos de les possibles aplicacions. Vigileu a l'hora de compartir un document: no heu d'enviar l'enllaç que consta en la barra d'URL, sinó aquell de la indicació Compartir, un cop marcada l'opció "Tots els usuaris que disposin de l'enllaç", si no es fa així les persones no podran obrir el document. Cal ser molt curosos amb això quan es comença a utilitzar Google Docs en un grup perquè és molt desmotivant que les primeres temptatives acabin amb un: "No aconsegueixo obrir el teu enllaç!"
 • També és Google: indexa els continguts dels documents per generar publicitats contextuals i crea perfils de consumidors.
Llicència : Programari de propietat, Gratut
Utilització : Senzill
Instal·lació  : No cal installaci

Google Formulari

Autor de la fitxa : SupAgro Florac
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció : Eina gratuïta de la sèrie Google Document que permet crear qüestionaris disponibles en línia els resultats dels quals queden recollits sota forma de pàgina de full de càlcul.
imagebf_imagegoogle_formulaire.png
Lloc oficial : http://docs.google.com
Família d'eines : Enquestes
Requisits previs : Tenir un compte Google
Algunes aplicacions :
 • Fitxa de presentació dels membres d'una xarxa o dels participants a una xerrada
 • Balanç d'una operació
 • Inscripció a una trobada
 • Recull de les competències o de les necessitats dels membres d'un grup
 • Creació d'un mapa a partir d'un llistat d'adreces (funcions avançades)

Exemples
Per dominar-ho :
Per aprofundir-hi :

Avantatges :
 • Senzilla i de configuració ràpida
 • Permet recuperar i centralitzar fàcilment informacions, comunicacions procedents de nombroses persones
 • Els resultats poden posteriorment ser exportats amb un format Calc o Excel per a tractaments més avançats
 • Els formularis es poden integrar fàcilment en una wiki o un blog
 • Uns gadgets Google permeten processar els resultats en forma de mapa o de gràfic
Inconvenients :
 • Les dades queden emmagatzemades en el servidor de Google (perennitat, accés de Google a les vostres dades)
 • Funcionalitats de Google Document limitades per a un tractament avançat dels resultats
Llicència : Programari de propietat, Gratut
Utilització : Senzill
Instal·lació  : No cal installaci

Netvibes

Autor de la fitxa : Outils Réseaux
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció : Netvibes és un servei en línia que permet crear un portal que agrupa uns fluxos RSS (disposa de més funcionalitats, però aquesta és la més interessant): a títol personal (vigilància tecnològica, seguiment) o per a un grup, projecte o territori.
bf_imagevignette_bf_imagenetvibes.png
Lloc oficial : http://www.netvibes.com
Família d'eines : Eines de curaci de continguts
Presentació :
Requisits previs : Navegació per Internet.
Per aprofundir-hi :
Avantatges :
 • Permet crear un portal molt obert i actualitzat per a un grup, un territori. Permet crear un escriptori personal en línia on centralitzar la pròpia vigilància.
Inconvenients :
 • És un servei en línia (hi ha perennitat de les dades?), cal obrir-se un compte.
Llicència : Programari de propietat, Freemium
Utilització : Senzill
Instal·lació  : No cal installaci

Pearltrees

Autor de la fitxa : Frédéric Renier, Supagro florac
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció : Pearltrees permet organitzar els marcadors en forma d'arbre. Permet compartir els favorits internet a la web. Permet beneficiar-se de la vigilància tecnològica d'altres internautes però també organitzar grups de vigilància col·laborativa.
imagebf_imagepearltrees.png
Lloc oficial : http://www.pearltrees.com
Família d'eines : Eines de curaci de continguts
Presentació :
Requisits previs : Competències
 • saber navegar per la xarxa
 • saber instal·lar una extensió en el propi navegador
Tècnica
 • lector flash en el propi ordinador
Algunes aplicacions :
 • Compartició de marcadors web
 • Vigilància tecnològica col·laborativa
 • Bookmarking social
 • Organització dels marcadors
Per dominar-ho :
Avantatges :
 • presentació original
 • enllaçat a Twitter i Facebook
 • generació de widgets
Inconvenients :
 • no es poden importar o exportar les dades pròpies
 • no hi ha flux RSS
Llicència : Programari de propietat, Freemium
Utilització : Senzill
Instal·lació  : No cal installaci

Prezi

Autor de la fitxa : Outils-Réseaux et SupAgro Florac
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció : Prezi és un programa de creació de presentacions en línia. La seva peculiaritat, respecte als programes de presentació clàssics com Impress o PowerPoint és que el desenvolupament de la presentació no és lineal. Tota la presentació Prezi ocupa un mateix i únic espai i l'accés als diversos elements es fa mitjançant el zoom.
imagebf_imageprezi.png
Lloc oficial : http://www.prezi.com
Família d'eines : Animaci
Presentació : Un exemple: un curs sobre cooperació de Jean-Michel Cornu :

Requisits previs :
 • Crear-se un compte Prezi
 • Disposar de connexió a Internet
 • Disposar d'un programa de lectura amb format Flash instal·lat (per editar el Prezi)
Algunes aplicacions :
 • Presentació d'un projecte, presencial o a distància
 • Creació d'un suport per a cursos o d'un tutorial disponible en línia
 • Creació d'una presentació col·lectiva a distància
Per dominar-ho :
Avantatges :
 • Presentacions més dinàmiques!
 • Molt adequada per a presentacions situades en una lògica d'atenció (adapto la dinàmica al grup). Aquesta noció és oposada a la lògica d'intenció: condueixo el meu públic des del punt A al punt B
 • Permet una organització de la proposta sota forma de mapa heurístic o lineal
 • Presentació descarregable i per tant presentable sense accés a Internet
 • La presentació descarregada s'autoexecuta i per tant no necessita un programa instal·lat per activar-se.
 • Es pot accedir a les presentacions des de qualsevol ordinador connectat a Internet
 • Permet l'edició col·lectiva, de manera sincrònica o asincrònica
Inconvenients :
 • En la seva versió gratuïta la creació només pot fer-se en línia
 • Cal vigilar amb l'efecte "mareig" per l'abús dels efectes de rotació
 • Interfície: tot en anglès
 • En la versió gratuïta (no per a usos educatius) totes les presentacions són visibles en línia, no hi ha espai privat
Llicència : Programari de propietat, Freemium
Utilització : Senzill
Instal·lació  : No cal installaci

Scoop it

Autor de la fitxa : Emilie Hullo, Outils Réseaux
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció : Scoop it és una plataforma en línia que permet centralitzar els fruits de la pròpia vigilància tecnològica creant uns tòpics (pàgines temàtiques) sobre un tema concret, on s'hi incrusten links amb pàgines web, i compartir-los. Els continguts es presenten sota forma de recull de premsa atractiu publicat a Internet. Els usuaris poden abonar-se als comptes d'altres usuaris, seguir la seva vigilància i també "rebotar" la informació (de la mateixa manera que "retuïtegen" a Twitter).

Aquest servei compta amb nombroses funcionalitats que ofereixen la possibilitat de modificar l'ordre d'aparició dels "articles" (és a dir de les pàgines web citades) així com les imatges, crear un editorial o també uns comentaris.
bf_imagescoopit.png
Lloc oficial : http://www.scoop.it
Família d'eines : Eines de curaci de continguts
Presentació :
Requisits previs : Navegació per Internet.
Per dominar-ho :
Per aprofundir-hi :
Avantatges : Fàcil d'utilitzar i llesta per al seu ús, Scoop it és alhora una excel·lent eina de seguiment i un servei eficaç per ampliar la nostra xarxa sobre temes específics. Molt centrat en les xarxes socials, permet compartir fàcilment els continguts a Twitter i Facebook. També ofereix a l'usuari la possibilitat de suggerir uns continguts a un altre usuari. Disposa d'una funció de classificació per tags que permet retrobar amb facilitat les informacions publicades i una eina d'estadístiques.
Inconvenients :
 • Scoop it no disposa d'un sistema per categoritzar els seus recursos i d'un sumari.
 • La versió gratuïta és limitada: l'usuari només pot crear 5 temes (tòpics) amb el seu compte i un tema no pot ser alimentat per més d'un curador. En aquesta versió no està per tant optimitzat per a la col·laboració.
Llicència : Programari de propietat, Freemium
Utilització : Senzill
Instal·lació  : No cal installaci

Skype

Autor de la fitxa : SupAgro Florac
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció : Skype és un servei gratuït de telefonia per Internet que permet tenir converses entre dues o més persones (que tinguin un compte Skype). El servei també proposa aplicacions de videoconferència, xat, compartició d'arxius i de pantalla.
imagebf_imageSkype.png
Família d'eines : Comunicaci sincrnica
Presentació :
Requisits previs :
 • Obrir un compte a Skype
 • Instal·lar el programa
 • Tenir un micro i, opcionalment, una webcam
Algunes aplicacions :
 • Reunions telefòniques amb vàries persones (que es pot completar amb Etherpad per redactar unes actes compartides)
 • Presentar i comentar una presentació de diapositives a distància gràcies a l'escriptori compartit
Per aprofundir-hi :
 • S'aconsella l'ús d'auriculars per millorar la qualitat del so
Avantatges :
 • Bona qualitat àudio i vídeo
 • Eina completa: àudio, vídeo, xat, transferència d'arxius
 • Comunicacions gratuïtes entre usuaris Skype a qualsevol distància
 • Possibilitat de reunions telefòniques amb fins a 25 persones (!)
Inconvenients :
 • Programari privatiu (el tractament que Skype fa de les dades és fosc)
 • L'ús de Skype es prohibeix en certes empreses i administracions
 • La configuració del micro i de la webcam a vegades resulta problemàtica: cal fer proves abans de llançar-se en una reunió en Skype
 • Interfície diferent segons les plataformes: Windows, Linux, Mac, dificulta la solució de problemes a distància
 • Necessita una instal·lació i un petit reconeixement de l'eina que el telèfon no requereix!
Llicència : Programari de propietat, Freemium
Utilització : Senzill
Instal·lació  : Senzill

SPIP

Autor de la fitxa : Mathilde Guiné, Outils Réseaux
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció : "SPIP forma part dels llocs sota CMS. Es tracta ni més ni menys que d'un dels més grans èxits de programació nascuts de l'esfera francòfona lliure (amb, per exemple, la distribució de Linux Mandriva tot i que en aquest cas sortim del món associatiu per entrar en l'empresarial). També és un èxit cooperatiu perquè el projecte rep el suport d'una comunitat àmplia i reactiva que li assegura reactivitat, qualitat i perennitat." (extret de la fitxa Framasoft)
imagebf_imagespipeedd.jpg
Lloc oficial : http://www.spip.net/
Família d'eines : Gestors de continguts (CMS)
Presentació : Què és SPIP?
Requisits previs : Disposar d'un accés a la xarxa, d'un programari servidor Web i d'un sistema bàsic de dades (tipus MySQL).
Algunes aplicacions :
Per dominar-ho : Utilitzar SPIP
Per aprofundir-hi :
Avantatges :
 • Moltes possibilitats de personalització, de funcionalitats, gran comunitat de desenvolupadors, multilingüisme.
 • Utilitza un llenguatge específic (i en francès) per modificar el codi, molt més senzill que els llenguatges de programació habituals. Per tant podrem remenar les pàgines i els esquelets sense saber res de PHP.
Inconvenients :
 • Comunitat molt menys àmplia que d'altres CMS i per tant hi ha molt menys template i plugin disponibles per personalitzar Spip respecte a d'altres CMS.
Llicència : Llicncia lliure, Gratut
Utilització : N'hi ha de ms senzills, per tamb de ms complicats
Instal·lació  : Reservat per a Jedis de la informtica

Twitter

Autor de la fitxa : Outils Réseaux
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció : Twitter significa "Piular", d'aquí ve l'ocellet blau en el logo. Creat en 2006; Twitter és una plataforma de microblogging: l'equivalent de SMS però a Internet. Es poden enviar i rebre tweets (piulades), d'un màxim de 140 caràcters.
imagebf_imagetwitter.png
Lloc oficial : http://twitter.com/
Família d'eines : Blogs
Requisits previs : Tenir un compte Twitter
Algunes aplicacions :
 • Comunicar sobre les activitats de la pròpia xarxa
 • Fer la pròpia vigilància tecnològica amb Twitter
Per dominar-ho :
Per aprofundir-hi :
Avantatges : Un efecte de propagació molt ràpid i exponencial. Amb el sistema "seguidor/seguint": creació d'una xarxa social més flexible que Facebook.
Inconvenients :
 • 140 caràcters és poc: no es profunditza.
 • grafia i codis específics de Twitter que poden desmotivar el principiant: Twitter té un públic menys gran que Facebook
Llicència : Programari de propietat, Gratut
Utilització : Senzill
Instal·lació  : No cal installaci

YesWiki

Autor de la fitxa : Outils Réseaux
Llicència de la fitxa : Creative Commons BY-SA
Com a introducció : YesWiki és un motor de wiki lliure, modular, amb llicència GPL que permet crear i gestionar un lloc Internet o intranet.

YesWiki és especialment destinat als grups que desitgin disposar d'una eina per cooperar via Internet.
imagebf_imageyeswiki.jpg
Lloc oficial : http://yeswiki.net
Família d'eines : Viquis
Presentació : Com el seu pare Wikini, en el qual es basa, YesWiki permet, amb qualsevol navegador web:

 • crear, suprimir, modificar, comentar pàgines del lloc, sigui quin sigui el nombre d'editors i de pàgines.
 • gestionar els drets d'accés a les diverses pàgines (llegir, escriure, comentar), per usuari o per grup d'usuaris.
 • elaborar la paginació dels continguts de forma intuïtiva i molt visual, sense cap coneixement informàtic.
 • publicar de forma instantània totes les creacions o modificacions de pàgines.
 • analitzar, gestionar el conjunt del lloc a partir de funcions simples: mapa del lloc, llistats d'usuaris, llistat de les últimes pàgines modificades, etc.

YesWiki també és:

 • una possibilitat de tenir uns models de presentació adaptables a cada lloc.
 • la generalització del principi Wiki a la totalitat del lloc: modificació del títol, banner, menús, peus de pàgina, etc. amb un simple doble clic.
 • un antispam flexible.
 • la possibilitat d'afegir a una pàgina qualsevol fitxer ofimàtic o multimèdia amb mostra o lectura del contingut per imatges, sons, vídeos, mapes mentals.
 • un gestor d'extensions que permet afegir noves funcionalitats com ara gestors de bases de dades, paraules clau, microblog, vigilància tecnològica compartida, etc.

YesWiki s'instal·la en un servidor Web que suporta PHP 5 i més i una base de dades MySQL. Un cop instal·lat, el lloc és directament operatiu i tot es gestiona en línia amb qualsevol navegador web.
Requisits previs :
 • disposar d'un allotjament Internet PHP / MYSQL
Algunes aplicacions :
 • serveix per fer-se preguntes existencials!
 • serveix per fer fàcilment una web potencialment col·laborativa
 • serveix per dominar la pròpia pàgina
 • serveix per qüestionar el tema del poder
 • serveix per fer intranets
 • serveix per escriure llibres col·lectius
 • serveix per muntar projectes col·lectius
 • serveix per demostrar que els projectes col·lectius són viables i eficaços
 • serveix per desmitificar Internet
 • serveix per fer bases de dades millor que amb Google formulari
 • serveix per detectar les persones que volen realment cooperar, (les altres diuen que qualsevol pot canviar el seu nom)
 • serveix per detectar els informàtics que veuen en la cooperació fallades de seguretat
 • serveix per treure la contrasenya per actuar
 • serveix per demostrar que un wiki també pot ser bonic
 • serveix per enriquir en competències tot l'equip
Per aprofundir-hi : Documentació "per arremangar-se" per instal·lar, configurar...
Avantatges :
 • passatge molt fàcil a l'acte d'escriure
 • modulable (extensions bases de dades, codis QR, etc...)
 • les noves funcionalitats ofertes per les extensions ofereixen múltiples possibilitats cooperatives.
 • menús fàcilment editables
Inconvenients :
 • cal conèixer una sintaxi wiki específica
 • les extensions "tools" també afegeixen complexitat: cal afegir-les només quan el grup està prou madur.
 • petita comunitat de desenvolupadors
Llicència : Llicncia lliure, Gratut
Utilització : Senzill
Instal·lació  : Reservat per a Jedis de la informtica